Referenser

BillerudKorsnäs, Skärblacka

"Snabb och effektiv lösning!"

När ett tillfälligt behov uppstod behövde BillerudKorsnäs Skärblacka hyra in en portabel tank. Sektionschef Helén Gustafsson fick goda referenser på Tankrenting från två håll, och konstaterar att både utrustning och service motsvarade förväntningarna.

–Det uppstod ett tillfälligt behov under sommaren 2020 där vi behövde både en portabel tank och en invallning. Jag fick tips både från vår egen projektavdelning och från en av våra kemikalieleverantörer som hade erfarenhet av Tankrenting så vi valde att hyra därifrån.
På Skärblackaanläggningen renas allt avloppsvatten från processen, och i juni levererades en 40 kubikmeter stor tank i glasfiberarmerad plast som skulle användas för en kemikalie. Möjligheten att ta in tillfällig tankvolym och kringutrustning är viktig, och för Skärblacka var hyrerfarenheten positiv.
–Allt har varit klockrent, och kontakterna har varit enkla. Vid inkopplingen så uppstod ett frågetecken kring nivåmätaren, men då fanns Ulf på Tankrenting online och så kunde vi lösa det direkt, säger Helén Gustafsson.

Fakta:
Kemikalietank hos BillerudKorsnäs Rockhammar AB

I Skärblacka produceras vitt maskinglättat kraftpapper, brunt säckpapper och fluting. Dessutom finns två laboratorier med expertis inom utveckling av förpackningar för livsmedel och medicinska produkter. Här arbetar totalt omkring 740 anställda.

Helén Gustafsson, sektionchef, BillerudKorsnäs Skärblacka

Gap-plasttankar på 40 m3

Rottneros, Vallviks Bruk

"Hyrd tank minimerade stopptiden"

Vallviks Bruk valde att hyra utrustning av Tankrenting. Produktionstekniker Tommy Lindberg berättar om erfarenheterna.

–Vi hyrde en tank på 35 kubikmeter samt invallning under ungefär en månad och det funkade bra. Behovet uppstod när vi skulle genomföra besiktning av våra egna tankar och en kollega nämnde då Tankrenting.
Den inhyrda utrustningen levererades till bruket och placerades på en markerad plats av Tankrenting och kunde sedan enkelt kopplas in. Tanken användes först till svavelsyra och senare – efter rengöring – till metanol.
–Möjligheten att hyra tankar passar oss väldigt bra. På så sätt kan vi genomföra besiktningar som planerat och ändå köra verksamheten som vanligt utan stopptider. Vi fick i god tid veta vilken typ av koppling det var på den inhyrda tanken så att vi kunde skaffa rätt slangar. När tanken sedan kom på plats var det bara att koppla om och köra vidare direkt.

Fakta:

Vid Vallviks Bruk tillverkas uteslutande pappersmassa i form av långfibrig, kemisk sulfatmassa. Under 2019 producerades 227 600 ton massa vid bruket. Här arbetar cirka 180 personer.

Tommy Lindberg, Produktionstekniker, Rottneros Vallviks Bruk

Anpassad kemikalietank installerad

MetsäTissue, Katrinefors Bruk

"Vi valde självklart Tankrenting igen!"

Katrinefors Bruk har hyrt av Tankrenting tidigare. När det i sommar var dags för en rutinbesiktning var det naturligt att välja samma leverantör igen, berättar processingenjör Peter Colliander.

– Vi har många kemtankar och de ska besiktas med jämna mellanrum, men vår anläggning ska gå dygnet runt, året runt, så då är det bra att kunna hyra tankar under en period, säger Peter Colliander.
I år hyrde Katrinefors Bruk en kemikalietank på 35 kubikmeter under en månad. Tanken användes till vattenglas (natriumsilikat), en kemikalie som används i processen där returfiber löses upp. Allt funkade väldigt smidigt.
– Det har funkat precis som det ska. Tankrenting levererade tanken och sedan var det bara att koppla in nivåmätaren och fortsätta driften. Det enda som avvek från planen var att vi behövde ha tanken lite längre än vi tänkt från början, men det var bara att ta kontakt med Tankrenting och så förlängde vi hyrestiden. Det var inga problem alls.

Fakta:

Katrinefors Bruk har två pappersmaskiner och sex konverteringslinjer samt en avsvärtningsanläggning för hantering av returpapper. Bruket producerar främst toalett- och hushållspapper samt pappersrullar till industrin och har cirka 360 anställda.

Peter Colliander , Processingenjör, MetsäTissue, Katrinefors Bruk

Scandinavian Biogas

"Vi fick bra tanklösningar"

Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas, och arbetar för en hållbar övergång från fossil till förnybar energi. Här frågar vi tekniska chefen Jean Collin om samarbetet med Tankrenting:

– Vi har hyrt två stycken tankar om 40 kubikmeter till vår anläggning i Huddinge. De används för mellanlagring av kväverik biogödsel. Vi lät gjuta två betongplattformar och sedan kom Tankrenting och lyfte allt på plats.
– Vi har behov av den här typen av tillfällig lagring ibland, men det finns inte så många aktörer på marknaden.
– En av våra konsulter, som arbetar mycket inom processindustrin, rekommenderade Tankrenting och vi är absolut nöjda. Tankarna har fungerat problemfritt sedan de togs i drift hösten 2019.

Fakta:

Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas

Jean Collin, teknisk chef, Scandinavian Biogas

BillerudKorsnäs Rockhammar AB

Tankar anpassade för kemikalier

BillerudKorsnäs stora produktionsanläggning i Rockhammar har flera gånger hyrt kemikalietankar för planerade stopp. Vi frågar Lars Sjöholm om hur samarbetet med Tankrenting varit:

–Vi har hyrt av Tankrenting i flera omgångar. Vi tillverkar pappersmassa vilket innebär att vi använder en hel del kemikalier som ska lagras och doseras på ett bra sätt. Hösten 2018 hyrde vi en lagertank för svavelsyra under tiden som den ordinarie tanken besiktades. Då hyrde vi även invallningskar och mätutrustning och köpte slang för att koppla mellan tanken och vår egen pumpanläggning.

–Hösten 2018 hyrdes vi även en 35 kubikmeters lagertank för natriumbisulfit, med invallningskar och nivåmätning, för en provkörning som vi skulle göra.

–Tankrenting har ställt upp tanken och när vi varit klara har de hämtat tanken igen. Det har funkat jättebra och vi har aldrig haft några problem med utrustningen. Att vi kunnat hyra kringutrustning från samma företag är också en fördel.

 

Fakta:

I Frövi/Rockhammar produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett utvecklingscenter med expertishjälp inom förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport. Här jobbar 640 personer.

Lars Sjöholm, drifttekniker, BillerudKorsnäs Rockhammar AB

Holmen Paper Braviken

Hyra tankar var bästa lösningen!

Holmens skogsinnehav utgör basen för vår verksamhet i ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Vi frågar Sandra Jonsson, produktionsingenjör på Holmen Paper Braviken om hur samarbetet med Tankrenting varit:

–Normalt hyr vi inte den här typen av utrustning, men när vi skulle inleda en provkörning hösten 2018 så var hyra en bra lösning.

–Tankrenting levererade en 20 kubikmeters tank som används för kemikaliedosering provkörningsprojektet. Vi hyr också ett invallningskar, mätutrustning och doseringspump.

–Provkörningen har tagit längre tid än vi räknade med från början, men vi har bara kunnat förlänga hyran. Under den här tiden har vi inte haft mycket kontakt med Tankrenting eftersom det inte har behövts – allt har funkat och vi har inte haft några problem med utrustningen.

 

Fakta:

Braviken Paper Mill. Bruket producerar papper för tidningar, böcker och direktbrev. Produktionen i Braviken är 100% baserad på färska träfibrer från massavirke och träflis från det intilliggande Holmen Timber sågverket.

Sandra Jonsson, produktionsingenjör på Holmen Paper Braviken

Foto: Holmen Paper