Referenser

Scandinavian Biogas

"Vi fick bra tanklösningar"

Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas, och arbetar för en hållbar övergång från fossil till förnybar energi. Här frågar vi tekniska chefen Jean Collin om samarbetet med Tankrenting:

– Vi har hyrt två stycken tankar om 40 kubikmeter till vår anläggning i Huddinge. De används för mellanlagring av kväverik biogödsel. Vi lät gjuta två betongplattformar och sedan kom Tankrenting och lyfte allt på plats.
– Vi har behov av den här typen av tillfällig lagring ibland, men det finns inte så många aktörer på marknaden.
– En av våra konsulter, som arbetar mycket inom processindustrin, rekommenderade Tankrenting och vi är absolut nöjda. Tankarna har fungerat problemfritt sedan de togs i drift hösten 2019.

Fakta:

Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas

Jean Collin, teknisk chef, Scandinavian Biogas

BillerudKorsnäs Rockhammar AB

Tankar anpassade för kemikalier

BillerudKorsnäs stora produktionsanläggning i Rockhammar har flera gånger hyrt kemikalietankar för planerade stopp. Vi frågar Lars Sjöholm om hur samarbetet med Tankrenting varit:

–Vi har hyrt av Tankrenting i flera omgångar. Vi tillverkar pappersmassa vilket innebär att vi använder en hel del kemikalier som ska lagras och doseras på ett bra sätt. Hösten 2018 hyrde vi en lagertank för svavelsyra under tiden som den ordinarie tanken besiktades. Då hyrde vi även invallningskar och mätutrustning och köpte slang för att koppla mellan tanken och vår egen pumpanläggning.

–Hösten 2018 hyrdes vi även en 35 kubikmeters lagertank för natriumbisulfit, med invallningskar och nivåmätning, för en provkörning som vi skulle göra.

–Tankrenting har ställt upp tanken och när vi varit klara har de hämtat tanken igen. Det har funkat jättebra och vi har aldrig haft några problem med utrustningen. Att vi kunnat hyra kringutrustning från samma företag är också en fördel.

 

Fakta:

I Frövi/Rockhammar produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett utvecklingscenter med expertishjälp inom förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport. Här jobbar 640 personer.

Lars Sjöholm, drifttekniker, BillerudKorsnäs Rockhammar AB

Holmen Paper Braviken

Hyra tankar var bästa lösningen!

Holmens skogsinnehav utgör basen för vår verksamhet i ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Vi frågar Sandra Jonsson, produktionsingenjör på Holmen Paper Braviken om hur samarbetet med Tankrenting varit:

–Normalt hyr vi inte den här typen av utrustning, men när vi skulle inleda en provkörning hösten 2018 så var hyra en bra lösning.

–Tankrenting levererade en 20 kubikmeters tank som används för kemikaliedosering provkörningsprojektet. Vi hyr också ett invallningskar, mätutrustning och doseringspump.

–Provkörningen har tagit längre tid än vi räknade med från början, men vi har bara kunnat förlänga hyran. Under den här tiden har vi inte haft mycket kontakt med Tankrenting eftersom det inte har behövts – allt har funkat och vi har inte haft några problem med utrustningen.

 

Fakta:

Braviken Paper Mill. Bruket producerar papper för tidningar, böcker och direktbrev. Produktionen i Braviken är 100% baserad på färska träfibrer från massavirke och träflis från det intilliggande Holmen Timber sågverket.

Sandra Jonsson, produktionsingenjör på Holmen Paper Braviken

Foto: Holmen Paper